Cách bảo quản Yến tươi và Yến đã chưng

Ngoài việc bảo quản Tổ Yến tổ khô, thì cách bảo quản Yến tươi và Yến đã chưng của người sử dụng cũng rất quan trọng. Khi chưng Yến nếu sử dụng chưa hết thì cách bảo quản để không làm mất chất dinh dưỡng và có thể tiếp tục sử dụng thật tốt. Hãy…

0977 87 0002